Turistika

Masarykova-chata-9095

Masarykova chata

  • 27. září 1925 - otevření chaty
  • 8. září 1935 - odhalení busty TGM

Výletním cílem téměř všech návštěvníků Orlických hor je Šerlich na hlavním hřebenu Orlických hor, vzdálený od Deštného téměř 4 km. Každému učaruje nádherný výhled na hory a zároveň přiláká k návštěvě Masarykova chata. Jen málokdo však ví, že o stavbě této turistické chaty bylo rozhodnuto již na výborové schůzi KČST v Hradci Králové 8.5.1919. Stavební materiál byl připravován na Šerlišském mlýně (stavební dříví, šindel) a dopravován koňskými potahy na staveniště. Do zdiva základů chaty byla 14.9.1924 vložena kovová schránka s pamětními listy jednotlivých odborů turistické župy. Veřejnosti byla chata otevřena 27. září 1925. Byla postavena na pozemku odkoupeném od Opočenského panství. Prvním nájemcem byl Ladislav Telecký.


Výletní trasy - směr Velká Deštná

Šerlich - Velká Deštná - Šerlich

Po červené od Masarykovy chaty na křižovatku blízko parkoviště, odkud pokračujeme dále po červené kolem Malé Deštné ke srubu Horské služby (prostor, kde je možno schovat se před nepohodou, o víkendech a o prázdninách je provozován prodej jednoduchého občerstvení). Odtud po zelené asi 200 m na vlastní vrchol Velké Deštné (s 1115 m - nejvyšší vrchol Orlických hor). Zde je asi 6 m vysoká vyhlídková věžička, tzv. Štefanova vyhlídka (dle hajného Štefana Matějíka, v jehož revíru vrchol v době její stavby byl). Za příhodného počasí je z ní kruhový rozhled od Jeseníků až po Krkonoše. Stejnou cestou zpět na Masarykovu chatu. (cca 8 km a 150 m převýšení)

Šerlich – V. Deštná – Koruna – Pod Homolí – V.Deštná – Šerlich

Po červené až ke srubu Horské služby jako "A". Po případné zacházce na vrchol pokračujeme po červené do Sedla pod Jelenkou. Odtud dále po červené a mezi Jelenkou a Korunou odbočíme vpravo po široké neznačené cestě (první odbočka od Sedla pod Jelenkou). Asi po 150 metrech dojdeme na další širokou neznačeno u cestu, po níž zabočíme vlevo a vystoupáme na vrchol Koruny (s 1100 m - druhý nejvyšší vrchol v Orl. h.). Touto cestou, zvanou "bunkrovka" (lehká opevnění z třicátých let jsou od ní na dohled), z níž jsou kouzelné výhledy na hřebeny Orlických a Bystřických hor i na Králický Sněžník, klesáme až do údolí. Zde jde po silnici modrá značka, po níž zabočíme vlevo. Po necelých sto metrech jsme u rozcestníku v Sedle pod Homolí, nazývaném starousedlíky "U matky Boží". Stávala zde krásná lidová plastika Pieta, která byla počátkem sedmdesátých let přemístěna do muzea Orl. hor v Rychnově n. Kn. Vracíme se po červené přes V. Deštnou na Šerlich. Asi 1 km od Sedla pod Homolí míjíme "Valinův pramen" (v r. 2000 neupravený), pojmenovaný po Dr. Valinovi, který ve třicátých letech vedl stavby silnic v hřebenových partiích Orl. hor. (cca 17 km a 350 m převýšení)


Výletní trasy - směr Vrchmezí

Šerlich – Bukačka – Vrchmezí – Polomské sedlo – Černý kříž – Šerlišský mlýn – Šerlich

Od Masarykovy po červené přes vrchol Šerlichu do rezervace Bukačka. I když nás nejvíce zaujmou kouzelné buky v lese, těžiště významu je v loučce u panelu Naučné stezky. Zde roste kolem 250 druhů vyšších rostlin. Jediné chráněné, které je možno vidět z cesty, jsou - asi 1 m vysoké celozelené kýchavice bílé Lobelovy a porost růží alpských vlevo od cesty, které kvetou temně rudě v červenci a na začátku srpna. Po červené dojdeme na křižovatkám značených cest tzv. "Polomské sedlo". Pokračujeme dál po červené na Polomský kopec, kde v blízkosti odbočky žluté II Sedloňovu stávala od třicátých do padesátých let dřevěná rozhledna, tzv. Valinova vyhlídka (Dr. Valina vedl stavby silnic v hřebenových partiích Orlických hor ve třicátých letech). Pokračujeme po červené na Vrchmezí (na Polomském kopci i Vrchmezí daleké výhledy). V místech, kde se červená lomí k Olešnici, je třeba na vrchol (odllud jsou výhledy východním směrem) vystoupat neznačenou stezičkou. Na polsllé straně hranice jsou zřetelné rozvaliny první hřebenové chaty v Orl. horách (1883 - 1946), u níž stávala dřevěná rozhledna. Majitel chaty Heinrich Rübartsch (potomek českých exulantů Rybářů) byl významnou postavou v dějinách turistiky a s jeho jménem jsou spojeny i počátky lyžování v Or!. horách. Po stejné cestě se vrátíme na Polomské sedlo. Odtud po zelené přes Sedloňovský vrch (rezervace púvodního lesa) až na křižovatku s modrou v blízkosti Černého kříže. Za dobré viditelnosti stojí za to pokračovat asi 500 m po zelené pod vrchol Kamenného vrchu, odkud je výhled na Deštné a do kraje. Vrátíme se na křižovatku a po modré asi po 50 m dojdeme k "Černému kříži". Byl postaven na památku hraběte Jeronyma Mansfelda (viz tabulka na kříži) na tehdy frekventované cestě a obdobný stál i u dnešního hraničního přechodu Čihalka. Proč byla památka tohoto zemědělského odborníka tak připomínána (viz též mramorová deska vlevo od hlavního oltáře ve farním kostele v Opočně), nelze jasně zdůvodnit. Po modré klesáme k hotelu Šerlišský mlýn (původně výrobna šindelů, později přestavován, naposledy v šedesátých letech). Po modré vystoupáme na Šerlich. (cca 11 km a 250 m převýšení)

Šerlich – Bukačka – Polomské sedlo – Šerlišský mlýn – Šerlich

Méně náročná cesta ze zelené za polomským sedlem po silničce podél říčky Bělé (nejprve neznačeno, po chvíli se zprava napojí modrá a jde po této cestě stále) sejít přímo k Šerlišskému mlýnu a pokračovat po modré na Šerlich. (cca 7 km a 200 m převýšení)


Výletní trasy - směr Polsko

Šerlich – Zieleniec - Šerlich

Po překročení hraničního přechodu jdeme asi 200 m ve směru Vrchmezí. U prvního vleku opustíme hraniční pásmo a scházíme po modré značce na silnici k Zielenci, kde se modrá připojí k červené. Obě značky nás zavedou přes vesnici až ke křižovatce značených cest mezi penzionem Orlica a kostelem. V kostele je obsáhle popsaná historie obce. Návrat po stejné trase. (cca 8 km a 200 m převýšení)

Šerlich – Zieleniec – Torfowisko pod Zielencem – Zielenec - Šerlich

Do Zielence jako trasa "A". Z křižovatky turistických cest sestupujeme do údolí říčky Dušnická Bystřice po zelené. Za silnicí vystoupáme opět po zelené na Torfowisko (rašeliniště). Cesta vede povalovým chodníkem mezi rašelinnými jezírky plnými vzácných rostlin. Uprostřed rašelinišť vyhlídková věž, dnes již částečně zakrytá stromy. Zpět k silnici, po ní vlevo proti proudu říčky až na křižovatku, odkud jdeme po červené vpravo směr Zieleniec až do místa, kde modrá, po níž jsme přišli, odbočuje do lesa a k Šerlichu. Můžeme se také vrátit po zelené ke kostelu. (obě varianty - cca 15 km a 400 m převýšení)

Šerlich – Zieleniec – Vrchmezí – Zieleniec – Šerlich

Do Zielence jako trasa "A". Z křižovatky tur. cest vystoupáme po červené a zelené k silnici, po ní vpravo až k místu, kde zelená odbočuje do lesa. Po zelené vystoupáme až na vrchol Vrchmezí. Na polské straně hranice rozvaliny první hřebenové chaty v Orlických horách (1883 - 1946), u níž stála dřevěná rozhledna. Majitel Heinrich Rübartsch (potomek českých exulantů Rybářů) byl významnou postavou turistiky vOrl. horách. S jeho jménem jsou mimo jiné spojeny i zdejší začátky lyžování. Návrat po stejné trase. (cca 15 km a 450 m převýšení)

Šerlich – Vrchmezí – hraniční přechod u Číhalky – Ostružník - Vrchmezí – Polomské sedlo – Bukačka – Šerlich

Na Vrchmezí jako trasa "C". Z vrcholu sestoupíme po zelené až na silnici, kde se opět spojíme s červenou. Asi po 500 m je parkoviště, z nehož je kouzelný výhled. Pokračujeme po červené se zelenou až k hraničnímu přechodu (kdysi frekventované sedlo, kudy chodila procesí z Čech do Vambeřic). Z hraničního přechodu možno odbočit po žluté k hotelu Čihalka na občerstvení (necelý 1 km). Od hraničního přechodu na české straně odbočíme vlevo (k jihu) na širokou neznačenou lesní silnici a po ní pokračujeme (neodbočujeme po lesních cestách vlevo, vedou ke státní hranici) až pod vrchol Ostružníku, kde dojdeme na červenou značku z Olešnice na Vrchmezí. Po ní vystoupáme přes Ostružník na Vrchmezí, odtud pak pokračujeme přes Polomský kopec, Polomské sedlo a rezervaci Bukačka na Šerlich. (cca 17 km a 500 m převýšení)

Partnerské odkazy

logo-kraj logo-DSOHP logo-orlickehory

Karta hosta

karta-hosta

Kudy k nám

mapa

Certifikát

Certifikat-ATIC-2017